E-msls

O PROJEKTU

Analiza potencialov za rast in razvoj mladinskih svetov lokalnih skupnosti ter redno terensko delo z lokalnimi mladinskimi sveti (MSLS) sta pokazala, da MSLS zaradi svoje narave in poslanstva v za mlade nenehno spreminjajoči se družbi, potrebujejo stalno podporo in nova znanja, ki bi zadostila potrebam organizacije v različnih fazah njenega obstoja. Zaradi specifike delovanja ter pogoste kadrovske nestabilnosti, je potrebno MSLS-jem zagotoviti usposabljanja, ki bi jim bila vedno na razpolago. Inštitut za mladinsko politiko in Mladinski svet Slovenije zato uvajata novo obliko usposabljanja – spletno usposabljanje za MSLS.

Spletno usposabljanje ne nadomešča klasičnih eno- ali več- dnevnih usposabljanj, ampak dopolnjuje njihove vrzeli, ki nastajajo zaradi prostorske in časovne omejenosti njihovih potencialnih uporabnikov. Animirani filmi in knjižnica podajajo vsebine in informacije, ki so osnova za dobro delovanje mladinskih svetov, kvizi pa omogočajo samoocenjevanje osvojenega znanja. Osebni stik in prenos izkušenj ostajata ključna elementa za nadgradnjo vsakega posameznika. Slednje dosegamo s forumom, ki spodbuja uporabnike portala, da se med seboj mrežijo, izmenjajo svoje izkušnje ter prenesejo svoja znanja na mladega, ki bodisi prevzema vodenje lokalnega mladinskega sveta, bodisi želi svoje delovanje v MSLS nadgraditi z novimi projekti. Znanja, potrebna za dobro delovanje MSLS, pa ne izključujejo druga znanja, ki so osnova za dobro delovanje drugih mladinskih organizacij. Prav zato je portal primeren tudi za vse ostale mlade, ki svoj čas in svoje delo namenjate drugim (mladinskim) organizacijam.

Izobraževalni portal je torej namenjen:

  • a) mladinskim svetom lokalnih skupnosti, ki so v začetni fazi svojega delovanja in potrebujejo znanje, s katerim bodo dosegali cilje delovanja MSLS;
  • b) dobro delujočim mladinskim svetom lokalnih skupnosti, ki potrebujejo nova znanja za nadgradnjo svojih aktivnosti;
  • c) drugim mladinskim organizacijam.

Portal se bo sproti posodabljal glede na zaznane potrebe po novih vsebinah.

E-msls.si je torej orodje, ki je mladim vedno dostopno. Znanje na dosegu roke je prednost, izkoristek te prednosti pa prepuščamo vam, ki boste portal obiskovali in ga uporabljali ter morebiti sklepali virtualna poznanstva, ki bodo rasla in se krepila na letnih srečanjih MSLS-jev.