SPLOŠNO O MSLS
DELOVANJE OBČINE
PARTICIPACIJA MLADIH
ZAGOVORNIŠTVO MLADIH
LOKALNA MLADINSKA POLITIKA
DOBRE PRAKSE

Participacija mladih - 1. stopnja

Katere tri veje oblasti imamo v Sloveniji (označi 3 možne odgovore)?
Ali lahko občan za župana kandidira samo s podporo volivcev?
Lobiranje je proces nejavnega vplivanja posameznikov, interesnih skupin, civilne družbe in drugih akterjev na odločevalce.
Ali je za proračun občine pomemben dohodek občanov?
Aktivna volilna pravica obsega pravico biti voljen.
Kaj pomeni proporcionarni volilni sistem?
Kateri / e volilne sisteme imamo na volitvah?
Kdo imenuje ministre v Sloveniji?
Pozabili ste izbrati odgovor