SPLOŠNO O MSLS
DELOVANJE OBČINE
PARTICIPACIJA MLADIH
ZAGOVORNIŠTVO MLADIH
LOKALNA MLADINSKA POLITIKA
DOBRE PRAKSE

Moja Slovenija - 2. stopnja

Kolikšno je število upravnih enot v Sloveniji?
Koliko mestnih občin imamo v Sloveniji?
Kateri je najvišji pravni akt znotraj občine?
Kaj se zgodi, če svetnik ne more več opravljati svoje funkcije?
Kateri so pogoji za status mestne občine?
Katera občina je največja po površini?
V katero organizacijo se lahko povezujejo lokalne mladinske organizacije?
Kdo je odgovoren za razvoj, implementacijo in vrednotenje lokalnih mladinskih politik?
Kaj pomeni pojem pasivna volilna pravica?
Lobiranje je proces nejavnega vplivanja posameznikov, interesnih skupin, civilne družbe in drugih akterjev na odločevalce.
Kaj je mesto?
Pozabili ste izbrati odgovor