SPLOŠNO O MSLS
DELOVANJE OBČINE
PARTICIPACIJA MLADIH
ZAGOVORNIŠTVO MLADIH
LOKALNA MLADINSKA POLITIKA
DOBRE PRAKSE

Moja Slovenija - 1. stopnja

Koliko občin imamo v Sloveniji?
Koliko poslancev ima Državni zbor?
Kako dolgo traja mandat župana in občinskega sveta?
Ali lahko ima občina predčasne volitve?
Ali tudi v občinskem svetu obstajajo koalicije?
Če imata dva županska kandidata enako število glasov v drugem krogu, kdo postane župan?
Ali zakon o lokalni samoupravi določa, da mora imeti občina za obveščanje občanov spletno stran?
Ali lahko občani z referendumom štiriletni županski mandat podaljšajo na pet let?
Ali je za proračun občine pomemben dohodek občanov?
Kateri urad skrbi za mlade na nacionalni ravni?
Ali Mladinski svet Slovenije (MSS) združuje lokalne mladinske svete?
Pozabili ste izbrati odgovor